Proizvodni program preduzeća Fitter d.o.o. obuhvata:
  • Putnički (električni i hidraulični) liftovi
  • Kućni liftovi
  • Kuhinjski liftovi
  • Bolnički liftovi
  • Panoramski liftovi
  • Teretni liftovi
  • Auto liftovi
  • Pokretne stepenice
  • Platforme za lica sa posebnim potrebama